начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 16, 16 - 31 август 2019 г. > № 96-00-111 от 31.05.2019 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-111 от 31.05.2019 г. Относно: Прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ и осигурителното законодателство

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 16.05.2019 г.
Дружество е сключило договор със застрахователно дружество за групова медицинска застраховка „Закрила“.
Поставени са следните въпроси:
1...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.