начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 16, 16 - 31 август 2019 г. > № 3-971 от 10.06.2019 г. Относно: п...
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-971 от 10.06.2019 г. Относно: приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при извършване на дейност от самостоятелна медико-техническа лаборатория

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Според изложеното в запитването, „ЛАБОРАТОРИЯ АП“ ЕООД е регистрирано в Търговски регистър с ЕИК………….. Стопанската дейност на дружеството включва производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства с КИД 3250.
На основание чл. 40, ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.