начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 16, 16 - 31 август 2019 г. > № М-24-36-15 от 11.03.2019 г. Относ...
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-24-36-15 от 11.03.2019 г. Относно: данъчно третиране на получени плащания от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Централно управление на НАП, с вх. №…… е заведено Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП ……, в което е изложена следната фактическа обстановка:
„…….“ ЕООД (дружеството) предоставя ветеринарномедицински услуги на ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.