начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 16, 16 - 31 август 2019 г. > № М-24-36-40 от 05.03.2019 г. Относ...
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-24-36-40 от 05.03.2019 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл. 189б, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), по отношение на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № М-24-36-40/05.10.2018 г., отправено във връзка извършвана проверка, е изложена следната фактическа обстановка:
„АГ…….” ООД е регистриран земеделски производи...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.