начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 16, 16 - 31 август 2019 г. > № М-24-37-5 от 03.04.2019 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-24-37-5 от 03.04.2019 г. Относно: прилагането на Регламент (ЕО) №883/2004 и Регламент (ЕО) №987/2009

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във Ваше писмено запитване, прието с вх. №М-24-37-5/28.01.2019 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството „X” е сключило договор за съвместна дейност с ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.