начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 16, 16 - 31 август 2019 г. > № 24-36-20 от 15.03.2019 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 24-36-20 от 15.03.2019 г. Относно: определяне на облагаем оборот за целите на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на услуги, свързани с организиране на мероприятие - изложение на автомобили на територията на друга държава членка и при доставка на обща туристическа услуга

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №………….2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество възнамерява да организира събитие – парад на автомобили, веднъж годишно, ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.