начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 9, Септември 2019 г. > № 96-00-135 от 20.06.2019 г. ОТНОСН...
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-135 от 20.06.2019 г. ОТНОСНО: Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-135/06.06.2019 г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество разработва електронен магазин с търговско наименование „АртДжой“ (www...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.