начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 17, 1 - 15 септември 2019 г. > № 94-00-83 от 11.04.2019 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-00-83 от 11.04.2019 г. Относно: Прилагане на чл. 6а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи Ваше писмо с вх. № 94-00-83/01.04.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Фирма приема да произведе мебели по договор с физическо лице - гражданин на ЕС. Във в...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.