начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 1, 1 - 15 януари 2020 г. > № 96-00-213 от 03.09.2019 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2020 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-213 от 03.09.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във връзка с постъпило от Вас запитване с вх. № 96-00-213/30.08.2019 г. в Дирекция ОДОП., давам следното становище:
Описвате, че имате наето лице по трудово правоотношение, което е представило експертно решение на ТЕЛК с 50 на сто намалена рабо...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис