начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 1, 1 - 15 януари 2020 г. > № 92-00-2 от 25.09.2019 г. Относно:...
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2020 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 92-00-2 от 25.09.2019 г. Относно: Данъчно деклариране на доходи от наем на фасада на сграда, принадлежаща на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи писмо с вх. № 92-00-2/16.09.2019 г.
В запитването е посочено, че дружеството е сключило договор с физическо лице, в качеството му на управител на етажна собственост в гр. …, и из...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис