начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 2, 16 - 31 януари 2020 г. > № 3-1581 от 11.10.2019 г. Относно: ...
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2020 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-1581 от 11.10.2019 г. Относно: прилагане на осигурителното законодателство по отношение на физическо лице, което ще отдава част от имота, в който живее на туристи

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Според изложеното в запитването, физическо лице в това си качество желае да отдава част от имота, в който живее, на туристи чрез платформите Booking, AirBnB, както и чрез български сайтове. Същото посочва, че е пенсионер и че е собственик на едноличн...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.