начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 2, 16 - 31 януари 2020 г. > № 3-1891 от 11.12.2019 г. ОТНОСНО: ...
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2020 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-1891 от 11.12.2019 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ на средства за стипендии, получени от физическо лице гражданин на Република Македония за обучение в страната

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Според изложеното в запитването, физическо лице гражданка на Република Македония през 2014 г. е приета за обучение като чуждестранен студент в Технически университет гр. Г. по международна спогодба за образователен обмен между Република България и Ре...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис