начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 2, 16 - 31 януари 2020 г. > № 07-00-188 от 21.10.2019 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2020 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 07-00-188 от 21.10.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), осигурителното законодателство и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във връзка с постъпило от Вас запитване с вх. № …………/08.10.2019 г. в Дирекция ОДОП П………, изразявам следното становище:
Описвате, че имате регистрирана фирма ЕТ с предмет на дейност в сферата на строителството. От 2002 г. поради заболяване сте п...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис