начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 2, 16 - 31 януари 2020 г. > № 26-Р-756 от 27.11.2019 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2020 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 26-Р-756 от 27.11.2019 г. Относно: Разяснение относно правилата за автоматичния обмен на отчети по държави

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във Вашето запитване поставяте въпроси, свързани с правилата за автоматичния обмен на отчети по държави съгласно чл. 143т – 143щ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и по-конкретно прилагането им по отношение на Конфедерация Швейцария. ...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис