начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 2, 16 - 31 януари 2020 г. > № 33-00-202 от 29.10.2019 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2020 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 33-00-202 от 29.10.2019 г. Относно: здравноосигурителен статус на лице с два уникални идентификационни номера - единен граждански номер (ЕГН) и личен номер (ЛН)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), препратено ни по компетентност от Националния осигурителен институт без приложенията към него, и заведено с вх. №ЕП-33-00-202 от 27.09.2019...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.