начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г. > № М-26-0-165 от 04.11.2019 г. Относ...
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-26-0-165 от 04.11.2019 г. Относно: Прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Гърция

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило запитване, препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София, за изразяване на становище по прилагането на СИДДО между България и Гърция, пр...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис