начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г. > № 20-28-74 от 03.12.2019 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-28-74 от 03.12.2019 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 20-28-74 от 23.10.2019 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП …., относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност.
Формулиран е следният въпрос: На база факти...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис