Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 5, 1 - 15 март 2020 г. > № 3-1825 от 29.11.2019 г. Относно: ...
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-1825 от 29.11.2019 г. Относно: Данъчно третиране и отчитане на дейността на сдружение с нестопанска цел съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Според изложеното в запитването сдружение „Общински футболен клуб Х“ е регистрирано по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.
Целит...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис