Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 5, 1 - 15 март 2020 г. > № М-26-С-503#3 от 15.10.2019 г. Отн...
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-26-С-503#3 от 15.10.2019 г. Относно: Прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ОДОП …. в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №М-26- С-503#2 от 27.08.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Във вътрешните правила н...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис