начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 5, 1 - 15 март 2020 г. > № 07-00-226 от 29.11.2019 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 07-00-226 от 29.11.2019 г. Относно: Данъчно третиране на доставки по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-226 от 15.11.2019 г., препратено по компетентност от Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ при ЦУ на НАП – гр. София, относно данъчно третиране на доставки по смисъла на Закона за данък вър...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис