начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 6, 16 - 31 март 2020 г. > № 96-00-10 от 27.01.2020 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2020 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-10 от 27.01.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-10 от 13.01.2020 г., относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството, регистрирано по ЗДДС е произ...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис