начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 6, Април 2020 г. > № 3-195 от 31.01.2020 г. ОТНОСНО: П...
сп. Български законник
бр. 6, Април 2020 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-195 от 31.01.2020 г. ОТНОСНО: Преотстъпване на данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) от земеделски стопанин, избрал да се облага по реда на чл. 29а от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Съгласно изложеното в запитването лице е регистриран земеделски стопанин като физическо лице и произвежда непреработена земеделска продукция – пшеница, слънчоглед, царевица и др. До 2019 г. включително се е облагал с данък върху общата годишна данъчн...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 6, Април 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис