Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 6, Април 2020 г. > № 94-00-185 от 27.08.2019 г. ОТНОСН...
сп. Български законник
бр. 6, Април 2020 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-00-185 от 27.08.2019 г. ОТНОСНО: Третиране на дейността на фирма съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Кодекса за социално осигуряване (КСО)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция ОДОП ……. постъпи ваше запитване с вх. № 94-00-185 от 13.08.2019 г.
Съгласно изложената фактическа обстановка американска фирма – спедитор, със седалище и адрес на управление в САЩ, и извършваща превоз на товари само на територията на...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 6, Април 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис