начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 11, Ноември 2020 г. > МУ-11 от 16.07.2020 г. ОТНОСНО: Пос...
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2020 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МУ-11 от 16.07.2020 г. ОТНОСНО: Посочване на информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) относно обстоятелства, свързани с основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

   Методическо указание

   В процедура за възлагане на обществена поръчка възложителят трябва да установи дали не са налични основания за отстраняване по отношение на всеки кандидат или участник съгласно правната уредба, действаща к...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Специализирани
семинари

2020 / 2021