начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2020 г. > № 07-00-147 от 22.06.2020 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2020 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 07-00-147 от 22.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с доставка на физическа книга - игра на лица от ЕС и трети страни

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-147 от 03.06.2020 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП София с техен изх. № М-26-С-367#1 от 03.06.2020 г. и Дирекция ОДОП гр. … с техен изх. № 480-1/ 11.06.2020 г., относно данъчно трети...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис