начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2020 г. > № 3-1382/25.08.2020 г. Относно: При...
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2020 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-1382/25.08.2020 г. Относно: Приложение на чл. 39, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Според изложеното в запитването, МБАЛ „АБ“ АД гр. В. е лечебно заведение за болнична помощ по смисъла на чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). Със Заповед № РД-…../…...2020 г. на министъра на здравеопазването, болницата е включен...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис