начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2020 г. > № 24-38-93 от 25.08.2020 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2020 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 24-38-93 от 25.08.2020 г. Относно: Присъждане на разноски в полза на ответника по искове с правно основание чл. 216 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), заведени от публичен изпълнител

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №…………………, е изложена следната фактическа обстановка:
Съгласно разпоредбата на чл. 216, ал. 2 от ДОПК публичните изпълнители предявяват отмен...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис