начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2020 г. > № 94-Г-502 от 13.08.2020 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2020 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-Г-502 от 13.08.2020 г. Относно: Запитване за облагаеми и необлагаеми доходи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и попълването им в справката по чл. 73, ал. 1 от закона

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във връзка с Ваше писмо с изх. №23-30-36#1 от 22.06.2020 г.,
и наш вх. №94-Г-502#2/23.06.2020 г. по повод писмо от дирекция СДО …. относно искане за изразяване на становище, предвид получено Възражение от ….. за несъгласие за извършване на коре...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис