начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 1, 1 - 15 януари 2021 г. > № 15-00-17 от 16.09.2020 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2021 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 15-00-17 от 16.09.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на щети на селскостопанска продукция, причинени от природни явления

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В ЦУ на НАП са постъпили Ваши запитвания с вх. №15-00-17/04.08.2020 г. и вх. №15-00-18/25.08.2020 г., в които е изложена следната фактическа обстановка:
Във връзка с настъпилите неблагоприятни климатични събития (суша), които могат да бъдат при...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2021 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис