начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 4, 16 - 28 февруари 2021 г. > № 20-33-83 от 30.12.2020 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2021 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-33-83 от 30.12.2020 г. Относно: Нормата на чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция ОДОП … постъпи запитване с вх. № 20-33-83 от 08.07.2020г., препратено по компетентност от ТД на НАП …, офис …., относно прилагането на чл.96, ал.10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Съгласно изложената фактическа о...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2021 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис