начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 5, 1 - 15 март 2021 г. > № 08-00-14 от 16.11.2020 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2021 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 08-00-14 от 16.11.2020 г. Относно: Възстановяване на недопустим за финансиране, но възстановим ДДС

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-14 от 29.10.2020 г.
Изложена е следната фактическа обстановка: Община X е бенецифиент в партньорство с Община Y по административен договор № …./21.04.2020г., за предоставяне на безвъзме...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2021 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис