начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 6, 16 - 31 март 2021 г. > № 20-31-82 от 03.11.2020 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2021 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-31-82 от 03.11.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи писмено запитване с вх. № ….. 19.10.2020 г.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество, което не е регистрирано по ЗДДС има предложение от физически...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2021 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис