начало > сп. Български законник > 2021 > бр. 6 от 2021 г. > № 20-00-26 от 12.02.2021 г. ОТНОСНО...
сп. Български законник
бр. 6 от 2021 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-00-26 от 12.02.2021 г. ОТНОСНО: Приложение на нулева ставка на данъка върху добавената стойност за доставка на ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19, както и за доставката на услуги, пряко свързани с тези изделия, съгласно разпоредбата на чл. 36б и за вътреобщностно придобиване на основание чл. 64а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2021 г. до 31 декември 2022 г. включително.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на приложението на разпоредбите на чл. 36б и чл. 64а от ЗДДС с оглед осигуряване на единна данъчна практика.
1. Съдър...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 6 от 2021 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис