начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 7, 1 - 15 април 2021 г. > № 3-188 от 12.02.2021 г. Относно: Д...
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2021 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-188 от 12.02.2021 г. Относно: Данък при източника за начислени авторски и лицензионни възнаграждения по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и данъчно третиране на доставки на услуги съгласно Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В запитването са поставени въпроси от счетоводна кантора, отнасящи се за клиент „А“ ЕООД, ЕИК …………, който е идентифициран допълнително в настоящото производство. Съгласно изложеното в него, дружеството получава услуги, определени като авторски и лице...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2021 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис