начало > сп. Български законник > 2021 > бр. 11 от 2021 г. > № 08-О-2 от 8.09.2020 г. ОТНОСНО: У...
сп. Български законник
бр. 11 от 2021 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 08-О-2 от 8.09.2020 г. ОТНОСНО: Указания по прилагане разпоредбата на чл. 58, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №…...07.2020 г., молите за становище относно освобождаването от данък върху превозните средства на основание чл. 58, ал. 2 ЗМДТ на товарен автомоби...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 11 от 2021 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис