начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2021 г. > № 96-00-205#2 от 10.09.2021 г. Отно...
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2021 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-205#2 от 10.09.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2г.006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-205#2 от 27.08.2021 г., относно прилагане на ЗДДС, ППЗДДС и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество „Ф“ ЕООД е но...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2021 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис