начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 23, 1 - 31 декември 2021 г. > № 24-39-139 от 13.09.2021 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 31 декември 2021 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 24-39-139 от 13.09.2021 г. Относно: Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство по правоотношенията с членовете на одитен комитет по смисъла на § 1, т. 14а от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) в предприятие от обществен интерес

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във Ваше писмено запитване, заведено с вх. № ………. от …… г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП), е изложена следната фактическа обстановка:
Вие сте местно физическо лице, дипломиран експерт-счетоводите...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 31 декември 2021 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис