начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 9, 1 - 15 май 2022 г. > № 07-00-35 от 27.01.2022 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2022 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 07-00-35 от 27.01.2022 г. Относно: Данъчно третиране на доставките на недвижими имоти по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-35 от 27.01.2022 г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП София.
Видно от изложената фактическа обстановка в запитването, през 2017г. е формиран капитал на представляваното ...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2022 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис