начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 12, 16 - 30 юни 2022 г. > № 20-31-34 от 12.04.2022 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2022 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-31-34 от 12.04.2022 г. Относно: Приложение на чл. 3, ал. 5 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставяне на услуга „паркиране“ от община ….

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване вх. № 20-31-24/12.04.2022 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ….., офис …… с писмо с изх. № 5921#1/07.04.2022 г.
Изложена е следната фактическ...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2022 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис