Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2023 > бр. 4 от 2023 г. > № ЕП-04-19-1234#2 от 21.12.2022 г. ...
сп. Български законник
бр. 4 от 2023 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ ЕП-04-19-1234#2 от 21.12.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на § 9 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО), (обн., ДВ, бр. 99/2022 г.)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   С § 9 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО, в сила от 08.10.2022 г., (обн., ДВ, бр. 99/2022 г.) е въведена задължителна временна солидарна вноска за 2022 г. и 2023 г. за дружествата и местата на стопанска дейност от Съюза, извършващи дейност в отраслите на суровия ...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 4 от 2023 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис