Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 4, 16 - 28 февруари 2023 г. > № 94-00-221 от 22.11.2022 г. ОТНОСН...
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2023 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-00-221 от 22.11.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) на доходи от продажба на земеделска земя

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… е постъпило запитване с вх. № 94-00-221/22.11.2022 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
През 2021 година сте закупили земеделска земя като физическо лице. Земята представл...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2023 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис