Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 9, 1 - 15 май 2023 г. > № 20-33-4 от 05.01.2023 г. ОТНОСНО:...
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2023 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-33-4 от 05.01.2023 г. ОТНОСНО: Подаване на данни по декларации образец № 1 и образец № 6 за наети лица по трудово правоотношение при смърт на физическо лице - земеделски стопанин

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. е постъпило запитване с вх. № 20-33-4/05.01.2023 г., препратено по компетентност от ТД на НАП ….., офис …….
Изложена е следната фактическа обстановка:
Земеделски стопанин (ЗС) е по...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2023 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис