Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 9, 1 - 15 май 2023 г. > № 08-00-2 от 23.02.2023 г. ОТНОСНО:...
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2023 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 08-00-2 от 23.02.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-2/23.02.2023 г., относно прилагане на ЗМДТ и ДОПК.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Лице с постоянен адрес в гр. З…....

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2023 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис