Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 9, 1 - 15 май 2023 г. > № 94-00-27 от 24.02.2023 г. ОТНОСНО...
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2023 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-00-27 от 24.02.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-27/24.02.2023 г.
От изложена фактическа обстановка в запитването и допълнително разяснение в проведен разговор се установява, че работите по трудов ...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2023 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис