Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 16, 16 - 31 август 2023 г. > № 2-485 от 15.05.2023 г., № 485-2 т...
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2023 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 2-485 от 15.05.2023 г., № 485-2 т 19.05.2023 г. и № 485-3 от 02.06.2023 г. ОТНОСНО: Приложението на чл. 45, ал. 3, предл. 1 от ЗДДС, във връзка с §1, т. 5 на ДР на с.з., при бъдещи възмездни разпоредителни сделки със самостоятелни обекти, представляващи части от сграда

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   „М“ ООД е регистрирано по ЗДДС. Капиталът на дружеството е формиран от извършена от учредителите му (две физически лица) непарична вноска (учредителен апорт), представляваща недвижими имоти: масивна сграда - семеен хотел с посочени в дружествения дог...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2023 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис