Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 17, 1 - 15 септември 2023 г. > № М-94-М-517 #3 от 01.06.2023 г. ОТ...
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2023 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-94-М-517 #3 от 01.06.2023 г. ОТНОСНО: Постъпило писмено запитване във връзка с прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Конфедерация Швейцария

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване, заведено с вх. № М-94-М-517/...2023г. по регистъра на ЦУ на НАП. В запитването е изложена фактическа обстановка, съгласно която едноличен собственик на капитала на дружество „X“ ЕООД, регистрирано в Република Б...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2023 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис