Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2023 > бр. 11 от 2023 г. > № 3-709 от 26.05.2023 г. ОТНОСНО: Н...
сп. Български законник
бр. 11 от 2023 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-709 от 26.05.2023 г. ОТНОСНО: Начисляване на данък при продажба на недвижим имот и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Според изложеното в запитването Община В. извършва разпоредителна сделка с апартамент в сграда, която не е нова по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС заедно с 1.10% идеални части от поземлен имот, представляващ УПИ по ПУП-ПР на гр. В. Целият поземлен...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 11 от 2023 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис