Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 20, 16 - 31 октомври 2023 г. > № 24-39-167 от 18.07.2023 г. ОТНОСН...
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2023 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 24-39-167 от 18.07.2023 г. ОТНОСНО: прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при преобразуване чрез вливане на търговско дружество по реда на глава шестнадесета, раздел V от Търговския закон (ТЗ)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № ............................ е заведено Ваше запитване (молба за становище), препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……………., в к...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2023 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис