Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2024 > бр. 5, 1 - 15 март 2024 г. > № 96-00-250 от 27.11.2023 г. ОТНОСН...
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2024 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-250 от 27.11.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрeз електронен магазин (Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи по електронен път запитване с вх. № 96-00-250/27.11.2023 г., което касае работата на различини търговци с отделни касови апарати в един обект.
Изложена е следната фактическа обс...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2024 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис