Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2024 > бр. 8, 16 - 30 април 2024 г. > № 94-00-10 от 16.01.2024 г. ОТНОСНО...
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2024 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-00-10 от 16.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрeз електронен магазин (Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …….. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-10/16.01.2024 г., препратено по компетентност с изх. № 94-М-306#1/24.01.2024 г. от ЦУ на НАП и от ДОДОП ……. с изх. № 94-00-5#1/ 24.01.2024 г.
Споре...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2024 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис